Výbor

Výbor společnosti:

Předseda

plk. MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Místopředseda

MUDr. Řeháček Vít

Transfuzní oddělení

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vědecký sekretář

MUDr. Procházková Renata, Ph.D.

Transfuzní oddělení

Krajská nemocnice Liberec

Pokladník

RNDr.Pacasová Rita, Ph.D.

Transfuzní a tkáňové oddělení

Fakultní nemocnice Brno

Další členové výboru

Mgr.Adamcová Martina

Transfuzní a tkáňové oddělení

Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Galuzsková Dana, Ph.D., MBA

Transfuzní oddělení

Fakultní nemocnice Olomouc

Doc. MUDr. Gašová Zdenka, CSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze

Praha 2

Ing.Kricnerová Miroslava

Úsek centrálních laboratoří

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

MUDr. Masopust Jiří

Transfuzní oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Písačka Martin

Ústav hematologie a krevní transfuze

Praha 2

MUDr. Turek Petr, CSc.

Transfuzní oddělení

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4

Revizní komise:

Předseda

MUDr. Biederman Petr

Transfuzní oddělení

Nemocnice České Budějovice

Další členové revizní komise

MUDr.Bouček Vladimir

Transfuzní a hematologické oddělení

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ing.Lejdar Tomáš

TIS s.r.o.

Brno

Programové prohlášení výboru STL na období 2018 – 2022

Nahoru