Výbor

Předseda

MUDr. Galuzsková Dana, Ph.D., MBA

Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc

Místopředseda

MUDr. Řeháček Vít

Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Gašová Zdenka, CSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2

Členové výboru

Bc. Adamcová Martina

Fakultní nemocnice Brno

plk. MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.

Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Mgr. Bolcková Hana Tereza

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2

Drobníková Zdeňka

Oddělení klinické biochemie a hematologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s, Panochova nemocnice Turnov

MUDr. Masopust Jiří

Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Písačka Martin

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2

MUDr. Procházková Renata, Ph.D.

Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec

MUDr. Turek Petr, CSc.

Transfuzní oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4

Předseda revizní komise

MUDr. Biederman Petr

Transfuzní oddělení, Nemocnice České Budějovice

Členové revizní komise

MUDr. Meluzínová Ivana

Transfuzní oddělení, Nemocnice Boskovice

RNDr. Rýznarová Eliška

EurexMedica, Ostrava-Vítkovice

Programové prohlášení výboru STL na období 2014 – 2018

Nahoru