Kontakt

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Sokolská 31

P.O.Box 88

120 26 Praha 2

Sekretariát STL

Radka Korbová

Ústav hematologie a krevní transfuze

U nemocnice 1

128 20 Praha 2

tel.: 221977423

Nahoru