Akce

13.Střešovický transfuzní den
Téma:Transfuzní lékařství
Popis:
Termín konání:21.11.2019
Stát:ČR
Město:Praha 6
Místo:ÚVN Praha
Jednací jazyk:čeština
Pořadatelé:ÚVN Praha, STL ČLS JEP, ČAS
Kontakt:miroslava.kricnerova@uvn.cz
Nahoru