Akce

12.Střešovický transfuzní den
Téma:Plná krev se vrací / Whole blood is coming back
Popis:Použití plné krve se v řadě zemí stává metodou volby při léčbě masivního krvácení u polytraumat na urgentních příjmech, ale též v přednemocniční péči v odlehlejších oblastech, v leteckých ambulancích a ve vojenské medicíně. Použití plné krve, některých dalších transfuzních přípravků a krevních derivátů v přednemocniční péči je hojně diskutovaným tématem i v české urgentní medicíně a ve vojenském lékařství. Na aktuální téma se podařilo zajistit účast předních odborníků z celého světa.
Termín konání:15.11.2018
Stát:ČR
Město:Praha
Místo:Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
Jednací jazyk:angličtina / čeština, zajištěn simultánní překlad
Pořadatelé:ÚVN Praha, STL ČLS JEP, ČAS
Kontakt:zuzana.mosonova@uvn.cz
Www:https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=5449:12-stresovicky-transfuzni-den&catid=62&Itemid=955&lang=cs

Přílohy k akci

AnnouncementStáhnout (166x staženo)
PozvánkaStáhnout (134x staženo)
Program + přednášejícíStáhnout (134x staženo)
Program + speakers_engStáhnout (253x staženo)
Nahoru