Akce

12.Střešovický transfuzní den
Téma:Transfuzní lékařství
Popis:
Termín konání:22.11.2018
Stát:ČR
Město:Praha 6
Místo:Kongresové centrum ÚVN Praha, Pavilon CH2
Jednací jazyk:čeština
Pořadatelé:ÚVN Praha, STL ČLS JEP, ČAS
Kontakt:zuzana.mosonova@uvn.cz
Nahoru