Akce

11.Střešovický transfuzní den
Téma:Klinické a imunohematologické kazuistiky
Popis:
Termín konání:29.11.2017
Stát:ČR
Město:Praha 6
Místo:Ústřední vojenská nemocnice Praha
Jednací jazyk:čeština
Pořadatelé:ÚVN, STL, ČAS
Kontakt:miroslava.kricnerova@uvn.cz
Nahoru