Akce

12.Střešovický transfuzní den

Téma: Plná krev se vrací / Whole blood is coming back

Termín konání: 15.11.2018

Nahoru