slide
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Dárci krve darují život...

Úvodní stránka

Vážení, vítáme vás na stránkách STL, jejichž cílem je poskytnutí co nejvíce informací a servisu odborné i laické (zejména dárcům krve a jejích složek) veřejnosti. Interní část slouží k odborné diskusi členů STL k předloženým tématům a je na ní dále umístěn seznam členů společnosti. Výbor STL

V případě zájmu pokračujte zde.